Τουριστικοί Λιμένες και Μαρίνες ενισχύουν τον θαλάσσιο τουρισμό υψηλών απαιτήσεων ανά την ελληνική επικράτεια Θετική συμβολή στην οικονομία, στο περιβάλλον και την κοινωνία του τόπου μας

innews 30 07 2019-pages-5-6

innews 30 07 2019-pages-5-6