ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΒΕΣΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΦΑΣ

ΜΕΛΟΣ